Vzor rezignačního dopisu z osobních důvodů pro hlídače dětí

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

                                                                                                                                          [Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace z osobních důvodů

 

Vážená paní a pane [příjmení rodiny]

S velkým zármutkem vám musím oznámit, že mám povinnost rezignovat na svou pozici pečovatelky o vaši rodinu. Toto rozhodnutí pro mě bylo nesmírně těžké, protože jsem si vytvořil velkou náklonnost k vašim dětem, které jsem měl tu čest si ponechat, a velmi si vážím vás, jejich rodičů.

Bohužel nečekaný osobní závazek mě nutí ukončit naši spolupráci. Chci vás ujistit, že této situace hluboce lituji a že bych toto rozhodnutí neučinil, kdyby to nebylo nezbytně nutné.

Chtěl bych vám srdečně poděkovat za důvěru a za chvíle sdílení, které jsme mohli společně prožít. Měl jsem možnost vidět vaše děti růst a kvést a bylo to pro mě zdrojem radosti a osobního obohacení.

Budu samozřejmě respektovat oznámení o odstoupení z [x týdnů/měsíců], které jsme si dohodli v naší smlouvě. Můj poslední pracovní den tedy bude [datum konce smlouvy]. Zavazuji se, že se o vaše děti budu nadále starat se stejnou péčí a pozorností jako obvykle, aby tento přechod proběhl co nejhlaději.

Zůstávám Vám k dispozici pro jakékoliv další informace nebo doporučení kvalitních kolegů. Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za důvěru, kterou jste mi projevili, a za chvíle štěstí, které jsme spolu sdíleli.

S pozdravem,

 

[Obec], 15. února 2023

                                                    [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhněte si „resignaci-pro-osobni-uvody-maternal-assistant.docx“

rezignace-pro-osobni-reasons-assisante-maternelle.docx – Staženo 9924krát – 15,87 KB

 

Vzor rezignačního dopisu pro odbornou rekvalifikaci pečovatelky o děti

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

                                                                                                                                          [Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Vážená paní a pane [příjmení rodiny],

Píši Vám dnes s jistým smutkem, protože jsem povinen Vám oznámit, že budu muset rezignovat na svou pozici pečovatelky Vaší rodiny. Učinit toto rozhodnutí nebylo snadné, protože jsem si k vašim dětem vypěstoval zvláštní náklonnost a rád jsem s vámi během těchto let spolupracoval.

Chápu, že tyto zprávy může být obtížné slyšet, a upřímně se omlouvám za jakékoli nepříjemnosti, které to může způsobit vaší rodině. Rád bych vás však uklidnil vysvětlením, že jsem se tak rozhodl po pečlivé úvaze a s ohledem na vaše blaho.

Opravdu jsem se rozhodl vydat se na nové profesionální dobrodružství a absolvuji školení, abych se stal [název nové profese]. Toto je příležitost, kterou jsem si nemohl nechat ujít, ale jsem si vědom, že to naruší váš každodenní život a omlouvám se za to.

Abych minimalizoval nepříjemnosti pro vaši rodinu, chtěl jsem vás nyní informovat o svém rozhodnutí, které vám umožní s předstihem hledat nového opatrovníka. Jsem samozřejmě k dispozici, abych vám pomohl v tomto hledání a odpověděl na všechny vaše otázky.

Rád bych vám srdečně poděkoval za důvěru, kterou jste mi během těchto let vkládali. Bylo pro mě opravdovým potěšením pracovat s vámi a vidět vaše děti růst a vzkvétat.

Budu samozřejmě respektovat oznámení o odstoupení z [x týdnů/měsíců], které jsme si dohodli v naší smlouvě. Můj poslední pracovní den tedy bude [datum konce smlouvy]. Zavazuji se, že se o vaše děti budu nadále starat se stejnou péčí a pozorností jako obvykle, aby tento přechod proběhl co nejhlaději.

Do budoucna vám přeji vše nejlepší a jsem přesvědčen, že pevné vazby zachováme, i když už nebudu vaší pečovatelkou.

S pozdravem,

[Obec], 15. února 2023

                                                            [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhněte si „dopis-odstoupení-pro-profesionálního-rekonverzního-asistenta-školky.docx“

rezignační-dopis-pro-profesionální-rekvalifikační-child-minder.docx – Staženo 10188 krát – 16,18 KB

 

Vzor rezignačního dopisu pro předčasný odchod pečovatelky o děti

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

                                                                                                                                          [Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Předmět: Rezignace na předčasný důchod

Vážený [název zaměstnavatele],

S velkým dojetím vás informuji o svém rozhodnutí odejít do předčasného důchodu po tolika letech strávených po vašem boku jako certifikovaná pečovatelka o děti. Jsem velmi vděčná za důvěru, kterou jste mi projevili tím, že jste mi svěřili své děti do péče a chtěla bych Vám poděkovat za tento nádherný zážitek, který mi přinesl velkou radost a obohacení.

Jsem přesvědčen, že pochopíte, že tato volba odchodu do důchodu pro mě nebyla jednoduchá, protože jsem se vždy velmi rád staral o vaše děti. Je však čas, abych zpomalil a užil si důchod tím, že trávím čas s rodinou a přáteli.

Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za tyto roky strávené po vašem boku a za vaši podporu a důvěru během tohoto velkého dobrodružství. Udělám vše pro to, abych zajistil hladký přechod a abych měl vše připraveno před koncem smlouvy.

Vězte, že pokud budete v budoucnu potřebovat mé služby, budu vám vždy k dispozici. Zatím Vám přeji vše nejlepší do budoucna a do dalšího profesního i osobního života.

S mým nejupřímnějším díky,

 

[Obec], 27. ledna 2023

                                                            [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

 

Stáhněte si „výpověď-pro-předčasný-odchod-v-důchodu-asistent-mateřská škola.docx“

resignation-for-early-departure-at-la-retraite-maternity-assistant.docx – Staženo 10244krát – 15,72 KB

 

Pravidla, která je třeba dodržovat pro dopis o rezignaci ve Francii

 

Ve Francii, doporučuje se zahrnout určité informace dopis výpověď, jako je datum odchodu, důvod výpovědi, výpověď, kterou je zaměstnanec ochoten respektovat a případné odstupné. V kontextu pečovatelky, která dobře vychází s rodinou, pro kterou pracuje, je však možné doručit rezignaci vlastnoručně nebo proti podpisu, aniž by bylo nutné nutně použít doporučený dopis s dodejkou. Vždy je však lepší napsat výpověď jasně a stručně a vyhnout se jakékoli formě konfrontace nebo kritiky vůči zaměstnavateli.

Samozřejmě si jej můžete přizpůsobit nebo upravit tak, aby vyhovoval vašim konkrétním potřebám.