Rezignace na odchod v šabloně školícího dopisu pro sestru na klinice

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Vážená paní, vážený pane,

Informuji Vás o svém rozhodnutí rezignovat na svou pozici sestry na Vaší klinice. Toto rozhodnutí nebylo snadné, ale je nutné, abych se mohl věnovat kariéře a svým profesním ambicím.

Můj odjezd je naplánován na [datum odjezdu] v souladu s mým oznámením o [počet týdnů nebo měsíců], jak je uvedeno v mé pracovní smlouvě.

Chci vás ujistit, že udělám vše pro zajištění hladkého přechodu a usnadnění mé výměny. Zavazuji se, že během tohoto období vykonám všechny nezbytné úkoly a budu podporovat svého nástupce, aby se rychle adaptoval na svou novou pozici.

Rád bych Vám také poděkoval za důvěru, kterou do mě vkládáte, a za zkušenosti, které jsem na Vaší klinice získal. Bylo mi ctí být součástí vašeho týmu a jsem vděčný za příležitosti, které jste mi dali.

Přijměte prosím, paní, pane, výraz mého nejlepšího pozdravu.

 

    [Obec], 29. ledna 2023

                                                    [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhněte si „Vzor-dopisu-pro-sestra-na-klinice.docx“

Výpověď-pro-odchod-na-školení-šablona-pro-sestru-na-klinice.docx – Staženo 6174krát – 15,97 KB

 

Šablona rezignačního dopisu pro vyšší placenou kariérní příležitost

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Paní/pane [jméno vedoucího kliniky],

Informuji Vás o svém rozhodnutí rezignovat na svou pozici klinické sestry ve Vašem zařízení. Můj poslední den v práci bude [datum odjezdu].

Toto rozhodnutí nebylo snadné, ale dostal jsem pracovní nabídku na kariérní příležitost, která lépe odpovídá mým profesním aspiracím a také nabízí lepší plat.

Rád bych Vám poděkoval za důvěru, kterou jste do mě vložili tím, že mi umožnili pracovat na Vaší klinice. Během své praxe jsem se hodně naučil a doufám, že jsem mohl významně přispět vašemu týmu.

Jsem si vědom dopadu, který bude mít můj odchod na provoz kliniky, a zavazuji se respektovat mé oznámení v souladu s platnými smluvními ustanoveními. Udělám maximum pro usnadnění přechodu a zajištění co nejhladšího předání.

Přijměte prosím, paní/pane [jméno vedoucího kliniky], vyjádření mého nejlepšího pozdravu.

 

    [Obec], 29. ledna 2023

                                                    [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhnout „Šablonu-dopisu-odstoupení pro-příležitost-kariéry-vyšší-výplaty.docx“

Ukázka-dopisu-odstoupení-pro-lépe placenou-kariérní-příležitost.docx – Staženo 6683krát – 15,91 KB

 

Vzor rezignace ze zdravotních nebo rodinných důvodů – Sestra na klinice

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Vážení

Informuji Vás o svém rozhodnutí rezignovat na svou pozici sestry na Vaší klinice s účinností [datum odchodu]. Toto obtížné rozhodnutí je motivováno zdravotními/rodinnými důvody, které vyžadují, abych se věnoval svému zdraví/rodině.

Chci vás ujistit, že budu i nadále plnit všechny své úkoly a respektovat mé [x týdnů/měsíců] upozornění, abych usnadnil přechod mého náhradníka a nezpůsobil žádné nepříjemnosti vašemu týmu.

Rád bych také poděkoval celému týmu kliniky za podporu a spolupráci během mého pobytu u vás.

Přijměte prosím, paní, pane, výraz mého nejlepšího pozdravu.

 

              [Obec], 29. ledna 2023

                                                    [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

Stáhněte si „Vzor-dopisu-odstoupení-pro-lékařský-nebo-rodinný-důvod-Infirmiere-en-clinique.docx“

Vzorový-odstupný-dopis-pro-lékařské-nebo-rodinné-důvody-Sestra-na-klinice.docx – Staženo 6732krát – 15,81 KB

 

 

 

Důležité je napsat správný rezignační dopis

Odstoupit z práce může být těžké rozhodnutí, ale když k němu dojde, je důležité komunikovat profesionálně a respektující. To zahrnuje sepsání řádného rezignačního dopisu.

Prvním důvodem, proč je důležité napsat dobrý rezignační dopis, je respekt, který projevuje vašemu zaměstnavateli. Navíc rezignační dopis opravit může pomoci udržovat dobré pracovní vztahy. Dalším důvodem, proč je důležité napsat řádný rezignační dopis, je to, že může pomoci chránit vaše budoucí zájmy.

Jak napsat správný rezignační dopis?

Za prvé, je důležité začít svůj rezignační dopis jasným prohlášením, že rezignujete na svou pozici. Dále můžete uvést důvody, proč odstupujete, ale není to povinné. Je také důležité poděkovat svému zaměstnavateli a kolegům za příležitosti, které jste v rámci společnosti měli. Na závěr nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, aby vás zaměstnavatel mohl v případě potřeby kontaktovat.