Model výpovědi pro odchod ve školení mzdový a administrativní asistent

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Vážení

Rád bych Vás tímto informoval o svém rozhodnutí rezignovat na svou pozici mzdového a administrativního asistenta ve Vaší společnosti za účelem dlouhodobého školení v [oblasti školení].

Toto školení pro mě představuje důležitý krok pro můj profesní i osobní rozvoj. Moje oznámení začne dne [datum zahájení oznámení] a skončí dne [datum ukončení oznámení].

Během mého zaměstnání u Vaší společnosti jsem měl možnost se mnohému naučit a rozvíjet cenné dovednosti v oblasti mzdové agendy, administrativního monitoringu a týmové podpory. Jsem velmi vděčný za příležitosti, které mi byly dány, a za důvěru, kterou do mě vkládáte.

Plně se zavazuji zajistit hladký přechod a usnadnit převod mých povinností na mého nástupce během výpovědní lhůty. Neváhejte mě kontaktovat s jakýmkoliv dotazem týkajícím se mého odjezdu.

Přijměte prosím, paní/pane [jméno adresáta], vyjádření mých nejvřelejších a nejuctivějších pocitů.

 

[Obec], 28. března 2023

                                                    [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhněte si „Vzor-dopisu-odstoupení-pro-odchod-na-školení-Asistent-mzdy-a-administrativa.docx“

Vzorový-odstoupení-dopis-pro-odchod-na-školení-Mzdy-a-administrativní-Asistent.docx – Staženo 4554krát – 16,61 KB

 

Šablona výpovědi pro odchod na lépe placenou pozici mzdový a administrativní asistent

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Vážení

S jistým dojetím vás informuji o svém rozhodnutí rezignovat na svou pozici asistenta mzdové agendy a administrativy ve vaší společnosti. Nedávno jsem dostal nabídku na podobnou pozici v jiné společnosti, s atraktivnějším platem.

Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl přijmout tuto příležitost, abych zajistil lepší finanční stabilitu své rodině i sobě. Moje oznámení začne dne [datum zahájení oznámení] a skončí dne [datum ukončení oznámení].

Rád bych vám vyjádřil své hluboké poděkování za čas strávený spoluprací a za všechny obohacující zkušenosti, které jsem ve vaší společnosti získal. Díky vaší podpoře a důvěře jsem si vybudoval solidní dovednosti v oblasti mzdové agendy, administrativy a zaměstnaneckých vztahů.

Jsem vám k dispozici, abych usnadnil převod mých povinností a zodpovím všechny vaše dotazy ohledně organizace mého odjezdu.

Přijměte prosím, paní/pane [jméno adresáta], vyjádření mé upřímné vděčnosti a hluboké úcty.

 

 [Obec], 29. ledna 2023

                                                    [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

 

Stáhněte si „Vzor-dopis-odstoupení-pro-vyšší-výdělečnou-kariérní-příležitost-Výplaty-a-administrativa-asistent.docx“

Ukázka-dopisu-odstoupení-pro-lépe placenou-kariérní-příležitost-Výplaty-a-administrativa-asistent.docx – Staženo 4600krát – 16,67 KB

 

Šablona pro rezignaci asistenta na mzdy a administrativu ze zdravotních důvodů

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Vážení

S hlubokým zármutkem Vám oznamuji své rozhodnutí rezignovat ze zdravotních důvodů na svou pozici mzdové a administrativní asistentky ve Vaší společnosti.

Po nedávné lékařské konzultaci mi můj lékař doporučil toto rozhodnutí, abych se mohl plně věnovat svému uzdravení. Moje oznámení začne dne [datum zahájení oznámení] a skončí dne [datum ukončení oznámení].

Rád bych Vám vyjádřil upřímné poděkování za příležitosti a zkušenosti, které jsem získal během mého zaměstnání ve Vaší společnosti. Díky vaší podpoře a podpoře mých kolegů jsem mohl rozvíjet základní dovednosti v oblasti mezd, administrativy a řízení lidských vztahů.

Přijměte prosím, paní/pane [jméno adresáta], vyjádření mého nejupřímnějšího poděkování a mé hluboké úcty.

 

  [Obec], 29. ledna 2023

       [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhněte si „Vzor-dopis-odpovědi-pro-lékařské-důvody-Výplaty-a-administrativa-asistent.docx“

Vzorový-odstoupení-dopis-pro-lékařské-důvody-Mzdy-a-administrativa-asistent.docx – Staženo 4557krát – 16,66 KB

 

Řádný rezignační dopis ukazuje vaši profesionalitu

Když opustíte svou práci, způsob, jakým to děláte, vysílá zprávu o vaši profesionalitu. Napsání řádného a uctivého rezignačního dopisu je nezbytným krokem k tomu, abyste opustili svou práci stylově a ukázali, že jste seriózní profesionál. Váš zaměstnavatel ocení, že jste si našli čas na sepsání formálního rezignačního dopisu, který prokazuje, že svůj odchod berete vážně a chováte se ke svému zaměstnavateli s respektem.

Uctivý dopis o rezignaci udržuje dobrý vztah s vaším zaměstnavatelem

Psaní rezignačního dopisu uctivý, můžete se svým zaměstnavatelem udržovat dobré vztahy, které vám mohou být v budoucnu prospěšné. Pokud se ucházíte o novou pozici nebo potřebujete reference, váš bývalý zaměstnavatel vám s větší pravděpodobností pomůže, pokud svou pozici opustíte profesionálně a s respektem. Také, pokud se v budoucnu potřebujete vrátit do práce pro svého bývalého zaměstnavatele, je pravděpodobnější, že budete znovu přijati, pokud jste své zaměstnání řádně opustili.

Dobře napsaný rezignační dopis je nezbytný pro vaši profesní budoucnost

Dobře napsaný rezignační dopis je nezbytný pro vaši profesní budoucnost, protože může ovlivnit, jak budoucí zaměstnavatelé vnímají vaši profesionalitu. Pokud odejdete ze zaměstnání bez oznámení nebo pošlete špatně napsaný rezignační dopis, může to mít negativní dopad na vaši profesní pověst. Na druhou stranu, pokud si uděláte čas na napsání formálního rezignačního dopisu, dobře strukturovaný dobře napsané, je vidět, že jste seriózní profesionál.