Pozorování se sdílí již několik let: ve světě digitální bezpečnosti je krutý nedostatek profesionálů, a přesto je kybernetická bezpečnost sektorem budoucnosti!

Jako národní úřad pro bezpečnost informačních systémů vytvořila ANSSI prostřednictvím svého střediska pro školení bezpečnosti informačních systémů (CFSSI) systémy pro stimulaci, povzbuzování a uznávání iniciativ pro rozvoj školení v oblasti bezpečnosti informačních systémů.

Značky ANSSI – a v širším měřítku celá nabídka vzdělávání agentury – si kladou za cíl vést společnosti v jejich náborové politice, podporovat poskytovatele školení a povzbuzovat studenty nebo zaměstnance, kteří procházejí rekvalifikací.

Přesněji řečeno, v roce 2017 ANSSI zahájila iniciativu SecNumdu, která certifikuje vysokoškolské kurzy specializované na kybernetickou bezpečnost, pokud splňují chartu a kritéria definovaná ve spolupráci s aktéry a profesionály v oboru. V současné době existuje 47 certifikovaných počátečních školení, rozmístěných po celém území. Etiketa SecNumedu-FC se mezitím zaměřuje na krátké další vzdělávání. Umožnil již označit 30 vzdělávacích kurzů.

Le