Tisk přátelský, PDF a e-mail

Jaké je dnes místo žen na venkově? Jak jsou aktéři organizováni s ohledem na genderovou rovnost? Jak mohou ženy budovat svou agenturu a dovednosti?

Tento Mooc nabízený ve 4 jazycích (francouzština, angličtina, španělština, řečtina) vám umožní objevit různé formy investic žen do budování a kolektivních inovací. Kontextualizuje pracovní postupy při vytváření aktivit, kolektivů a zavádění know-how sdíleného v rámci celoživotního vzdělávání.

Na základě prvků z humanitních a sociálních věd vám tento Mooc poskytuje znalosti, metody a nástroje: k podpoře rozvoje iniciativ, vedení participativní dynamiky a vytváření sociálních inovací. Je ilustrován konkrétními příklady vytvořenými společně členy evropského projektu NetRaw.

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Pro inkluzivní školu od mateřské až po vysoké školy