Zaměstnanec zašle svému zaměstnavateli žádost o dovolenou v rámci PTP nejpozději 120 dnů před zahájením vzdělávací akce, pokud jde o nepřetržité přerušení práce po dobu nejméně šesti měsíců. V opačném případě musí být tato žádost odeslána nejpozději 60 dnů před zahájením vzdělávací akce.

Výhodu požadované dovolené nemůže zaměstnavatel odmítnout pouze v případě nedodržení výše uvedených podmínek zaměstnancem. Odložení dovolené však může být uloženo v případě nepříznivých následků pro výrobu a provoz podniku nebo v případě, že podíl zaměstnanců současně nepřítomných na této dovolené představuje více než 2 % z celkového počtu zaměstnanců provozovny.

V této souvislosti nelze délku pracovní přechodné dovolené přirovnat k době výkonu práce zkrátit od délky dovolené za kalendářní rok. Zohledňuje se při výpočtu odpracovaných let zaměstnance v rámci společnosti.

Na zaměstnance se vztahuje povinnost docházky v rámci vzdělávacího kurzu. Svému zaměstnavateli předává potvrzení o účasti. Zaměstnanec, který bezdůvodně

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Covid-19: jak bude očkování fungovat ve společnostech?