Zaměstnanec předloží společnosti Transitions Pro žádost o finanční podporu na svůj projekt profesního přechodu po souhlasu zaměstnavatele ve prospěch pracovního volna. Tato žádost obsahuje zejména popis projektu rekvalifikace a předpokládaného vzdělávacího kurzu.

Aby se zaměstnanec mohl řídit při volbě rekvalifikace a při vyplňování svého spisu, může využít podpory odborného rozvojového poradce (CEP). CEP informuje, vede a pomáhá zaměstnanci formalizovat jeho projekt. Navrhuje plán financování.

Transitions Pro zkoumá složku zaměstnance. Ověřují, zda zaměstnanec dodržuje podmínky přístupu k PTP. Ověřují, že rekvalifikační projekt nespadá do povinnosti zaměstnavatele adaptovat pracovníky na jejich pracoviště, na změny v zaměstnání a na jejich další zaměstnání. Zkoumají relevanci odborného projektu podle následujících kumulativních kritérií:

Soudržnost TPP : změna povolání vyžaduje absolvování certifikačního školení. V této souvislosti musí zaměstnanec ve svém spisu prokázat znalost činností, podmínek