Pokud jde o náklady na vzdělávání, zaměstnanec mobilizuje práva registrovaná na svém osobním školicím účtu (CPF), aby mohl financovat svůj vzdělávací kurz. Může také těžit z dodatečného financování vypláceného společnosti Transitions Pro financujícími subjekty oprávněnými provádět platby na CPF (OPCO, zaměstnavatel, místní úřady atd.). V této souvislosti nese Transitions Pro náklady na vzdělávání. Za určitých podmínek také pokrývají vedlejší náklady, které zahrnují náklady na dopravu, stravu a ubytování. Zaměstnanci, kteří získali body v rámci konta odborné prevence (C2P), mohou tyto body použít k dobití konta odborného školení. Další informace naleznete na následující stránce https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home/salarie/vous-former/vos-demarches.html

Co se týče odměňování, Transitions Pro kryje odměnu zaměstnance během jeho školení, jakož i související příspěvky na sociální zabezpečení a právní a smluvní poplatky. Tuto odměnu vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci a poté ji proplatí příslušný Transitions Pro.
Ve společnostech s méně než 50 zaměstnanci má zaměstnavatel na jeho žádost prospěch z náhrady vyplacené odměny a zákonných a běžných příspěvků na sociální zabezpečení ve formě záloh,