ano, zprávu vypracuje tutor ve spolupráci s příjemcem.
Tato rovnováha by měla umožnit určit, zda je nutné zajistit nové zázemí nebo mobilizaci jiného zařízení PDP například.

Připomíná/objasňuje praktické modality řízeného soudního řízení (cíle, datum zahájení a datum ukončení, organizace pracovní doby, zda byl hlídaný pokus proveden na původní pozici nebo na jiné pozici, dotčené odvětví činnosti, jméno školitele ve společnosti a jeho pozice, úkoly provedené během období a pozorování, faktory usnadňující návrat do práce a faktory jej omezující, potřeby úprav: technických, organizačních, lidských, ve školení nebo jiné).

Zpráva se zasílá závodnímu lékaři zaměstnavatele, sociální službě zdravotního pojištění a specializované zprostředkovatelské organizaci, která má na starosti podporu a udržení osob se zdravotním postižením v zaměstnání, jako je případně Cap emploi.