Tento kurz se zaměřuje na dějiny francouzské literatury a idejí 18. století. Klade si za cíl představit celé století, díla a autory i myšlenkové bitvy, které překlenují osvícenství. Důraz bude kladen na „velké autory“ (Montesquieu, Prévost, Marivaux, Voltaire, Rousseau, Diderot, Sade…), kteří tvoří kulturní zázemí potřebné k vytvoření obecné představy o století., aniž by se však zanedbávalo vše, co nedávný výzkum zdůraznil, pokud jde o zásadní pohyby, reprezentované autory, kteří mají v literárním panteonu méně individualizované místo, ale přesto jsou důležití (undergroundové texty, libertinské romány, vývoj literátů atd.) .

Postaráme se o to, abychom poskytli prvky historického rámování, které umožní lokalizovat důležité mutace současných dynamických žánrů (román, divadlo) i intelektuální debaty a způsob, jakým jsou vtěleny do velkých děl.

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →