2021 bonus za stáž: jeho výše

Pokud doba stáže ve stejné společnosti přesáhne dva po sobě jdoucí měsíce, nebo pokud během stejného školního nebo vysokoškolského roku je tato doba dva po sobě jdoucí měsíce nebo ne, stážista obdrží bonus, jehož výše je určena dohodou pobočka nebo rozšířená profesní dohoda (C. educ., čl. L. 124-6).

Při neexistenci příslušné dohody je výše bonusu 15% hodinového stropu EUR Sociální zabezpečení.

L 'odškodnění stáž je vyplácena měsíčně a je splatná od prvního dne prvního měsíce EU fáze.

K určení bonusu za stáž v roce 2021 bude proto nutné podívat se na hodinový strop sociálního zabezpečení 2021.

Z důvodu zdravotní krize nebyly různé hodnoty stropu sociálního zabezpečení pro rok 2021 upraveny. Další podrobnosti o těchto důvodech najdete v článku: Strop sociálního zabezpečení 2021

Hodinový strop sociálního zabezpečení zůstává pro rok 26 stanoven na 2021 eur. Minimální bonus za hodinu stáže proto v roce 3,90 zůstává na 2021 eur.

To je jen minimální částka