V degradovaném kontextu část vládního plánu „Podpora činnosti“ „Mládež“ umožnila zabránit kolapsu náborů. Podle průběžné zprávy předložené ministerstvem práce na Radě ministrů ze dne 6. ledna 2021 bylo na základě smlouvy na dobu neurčitou nebo na dobu určitou od 26 měsíců od zahájení výjimečný náborový bonus 3. srpna, což je úroveň téměř ekvivalentní úrovni roku 1.

Do režimu jsou způsobilé všechny společnosti i sdružení. Zaměstnavatelé mají čtyři měsíce od data uzavření smlouvy na to, aby požádali státní služby o využití této pomoci vyplácené za určitých podmínek Agenturou pro služby a platby (ASP). Zejména AEJ, pokud jde o pomoc při najímání mladých lidí, nelze poskytnout společnosti, která od 1. ledna 2020 ekonomicky propustila dané místo.

Její výše je maximálně 4 000 eur pro zaměstnance na plný úvazek, platby se provádějí čtvrtletně po předložení osvědčení o přítomnosti zaměstnance zaměstnavatelem, vždy v