Vedoucí obchodu, všiml jsem si pomocí video dohledu, že jeden z mých zaměstnanců používá police, aniž by platil za to, co si bere. Chci ho vyhodit kvůli jeho krádežím. Mohu použít obrázky z kamery jako důkaz?

Video dohled: zajištění bezpečnosti majetku a prostor nevyžaduje informace o zaměstnancích

V případu předloženém k posouzení kasačnímu soudu zaměstnankyně najatá jako pokladní-prodavačka v obchodě napadla použití záznamů z kamerového dohledu, které prokazovaly, že se v prodejně dopouštěla ​​krádeže. Zaměstnavatel, který zřizuje monitorovací zařízení pro zabezpečení prodejny, musí podle ní tento výhradní účel zdůvodnit, aby upustil od konzultací implementace zařízení s CSE, v opačném případě je nutné konzultovat CSE a informovat zaměstnance o jeho existenci.

Vrchní soud rozhodl, že kamerový systém, který byl nainstalován za účelem zajištění bezpečnosti obchodu, nezaznamenává činnost zaměstnanců na konkrétním pracovišti a nebyl použit k monitorování dotyčné osoby v obchodě. . Že…

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Plátno obchodního modelu pro spuštění