Tisk přátelský, PDF a e-mail

Jste zvědaví nebo nadšení pro čínský jazyk a kulturu, hledáte jazykovou a kulturní změnu prostředí? Tento MOOC vám nabízí první kontakt s plynnou čínštinou, dává vám několik klíčů k přístupu k jejímu učení a také některé kulturní památky.

S ohledem na specifičnost čínského jazyka se školení zaměřuje na základní znalosti čínského jazyka, od jednoduchých ústních a písemných úkolů uvedených v úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFRL).

Při jazykové přípravě trvá MOOC na kulturní dimenzi, jejíž znalost je nezbytná pro navázání kontaktu s cizím mluvčím při respektování a porozumění jejich kódům a hodnotám.

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Mám právo odkládat profesionální pohovory na rok 2021, aniž bych byl penalizován?