Profesionální údržba: pololetní pohovor a údržba „inventáře“ každých 6 let

V zásadě musíte každé 2 roky přijímat své zaměstnance (ať už jsou na CDI, CDD, na plný nebo částečný úvazek) jako součást profesionálního pohovoru. Tato frekvence se hodnotí od data k datu, každé dva roky.

Tento půlroční rozhovor se zaměřuje na zaměstnance a jeho profesní dráhu. Umožňuje vám lépe ho podporovat v jeho perspektivách profesního rozvoje (změna pozice, povýšení atd.) a identifikovat jeho vzdělávací potřeby.

Odborný pohovor je nabízen i zaměstnancům, kteří po určitých absencích obnoví svou činnost: mateřská dovolená, rodičovská dovolená na vzdělávání (úplná nebo částečná), pečovatelská dovolená, dovolená při adopci, sabatická dovolená, období zajištěné dobrovolné mobility, ukončení dlouhé nemoci nebo na konci odborového mandátu.

Po 6 letech přítomnosti umožňuje tento pohovor shrnutí profesionální kariéry zaměstnance.

Společenská smlouva, případně pobočková smlouva, může stanovit jinou periodicitu odborného pohovoru i jiné způsoby hodnocení profesní kariéry.

Profesionální pohovor: odložení je povoleno

Pro zaměstnance pracující v jejich společnosti před ...

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Vystudoval marketingového manažera na IFOCOP a podporuje svůj profesionální projekt rekvalifikace