Zdravotní spis o zdraví při práci: lékařské tajemství

Závodní lékař v době své informační a preventivní návštěvy sestavuje pracovnělékařskou dokumentaci zaměstnance (zákoník práce, čl. 4624-12).

Tuto návštěvu může uskutečnit také zaměstnanec lékaře, stážista pracovního lékařství nebo zdravotní sestra (zákoník práce, čl. L. 4624-1).

Tato zdravotní dokumentace o zdraví při práci sleduje informace týkající se zdravotního stavu zaměstnance po expozicích, kterým byl vystaven. Obsahuje také názory a návrhy pracovního lékaře, například doporučení ke změně zaměstnání z důvodu zdravotního stavu zaměstnance.

V návaznosti na péči lze tento spis předat jinému pracovnímu lékaři, pokud to pracovník neodmítne (zákoník práce, čl. L. 4624-8).

Tento soubor je veden v souladu s lékařským tajemstvím. Tím je zajištěna důvěrnost všech údajů.

Ne, nejste oprávněni požadovat zdravotní záznamy svých zaměstnanců, ať už je uveden jakýkoli důvod.

Měli byste vědět, že zaměstnanec má možnost předat svůj spis ...

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Mám právo, aby mi během rozhovoru o předběžném propuštění byl nápomocen zaměstnanec společnosti?