Rezignaci nelze předpokládat.

Výpověď je platná, pouze pokud zaměstnanec jasně a jednoznačně vyjádří své přání ukončit pracovní smlouvu.

Rezignace zaměstnance může být výsledkem prostého slovního prohlášení.

Vaše kolektivní smlouva může stanovit, že rezignace podléhá konkrétnímu postupu.

Ze samotného chování zaměstnance nelze odvodit, že si přeje rezignovat. Aby byl odchod zaměstnance považován za rezignaci, musí prokázat jasnou a jednoznačnou vůli opustit společnost.

Pokud nemáte žádné zprávy od zaměstnance, nemůžete tuto neoprávněnou nepřítomnost interpretovat jako důkaz jasné a jednoznačné vůle rezignovat!

Ne„Neoprávněná nepřítomnost a mlčení zaměstnance vám neumožňují považovat za výpověď.

Musíte jednat. Nejprve dáte dotyčné osobě ospravedlnit její nepřítomnost nebo se vrátit na svou pracovní stanici a zároveň ji varujete, že pokud proti ní nebude reagovat, může být proti ní přijata sankce.

Pokud nereagujete, musíte vyvodit důsledky neoprávněné nepřítomnosti a propustit zaměstnance, pokud považujete toto opatření za nutné.

Pokud chcete rozbít ...

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Vytvořte si web a prodejte své školení online s Podia