Dílčí činnost: získání placeného volna

Částečná aktivita je nastavena, když je společnost nucena omezit nebo dočasně pozastavit svou činnost. Systém umožňuje odměňovat zaměstnance i přes neodpracované hodiny.

Upozorňujeme, že období, kdy jsou zaměstnanci zařazeni do dílčí činnosti, se považují za efektivní pracovní dobu pro získání placeného volna. Při výpočtu počtu získaných dnů placené dovolené se tedy zohledňuje celá pracovní doba (zákoník práce, čl. R. 5122-11).

Ne, nemůžete snížit počet placených prázdnin získaných zaměstnancem v důsledku částečné činnosti.

Zaměstnanec neztrácí dny placené dovolené z důvodu období, kdy je zaměstnán v dílčí činnosti.

Částečná aktivita: získávání dnů RTT

Může také vyvstat otázka týkající se získávání dnů RTT. Můžete snížit počet dní RTT kvůli obdobím částečné aktivity? Odpověď není tak jednoduchá jako získání dnů placené dovolené.

Ve skutečnosti záleží na vaší kolektivní smlouvě, jak zkracovat pracovní dobu. Odpověď se bude lišit v případě pořízení RTT