Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 28. 06. 2021 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlíme, co děláme s údaji, které o vás získáváme https://comme-un-pro.fr. Doporučujeme, abyste si toto prohlášení pečlivě přečetli. Při zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů o ochraně osobních údajů. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně označujeme účely, pro které osobní údaje zpracováváme. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje nezbytné pro legitimní účely;
 • nejprve požadujeme váš výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
 • přijímáme vhodná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a požadujeme, aby to od nás zpracovávaly i ty samé;
 • respektujeme vaše právo zobrazit, opravit nebo vymazat vaše osobní údaje, pokud o to požádáte.

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete přesně vědět, jaké údaje uchováváme, kontaktujte nás.

1. Účel, data a doba uchovávání

2. Sdílení s jinými stranami

Tyto údaje sdílíme pouze se zpracovateli a jinými třetími stranami, u nichž je nutné získat souhlas subjektů údajů. Týká se to následujících částí:

Subdodavatelé

Třetí strany

jméno: Effiliation
země: FRANCIE
Účel: obchodní partnerství
Data: Informace týkající se navigace a akcí prováděných na partnerských stránkách.

3. sušenky

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete v našich Pravidla cookies

4. Statistiky

Sledujeme anonymizované statistiky, abychom získali představu o tom, jak často a jak návštěvníci používají naše webové stránky. Zahrnutí úplných IP adres je blokováno námi.

5. zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim datům mají přístup pouze nezbytní lidé, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

6. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy na našich webových stránkách. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany zacházejí s vašimi osobními údaji spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme vám, abyste si před použitím těchto webových stránek přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů.

7. Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravit. Doporučujeme vám pravidelně konzultovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste si byli vědomi případných změn. Kromě toho vás budeme aktivně informovat, kdykoli je to možné.

8. Získejte přístup a upravte svá data

Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovávány.
 • Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: Máte právo kdykoli vyplnit, opravit, nechat smazat nebo zablokovat své osobní údaje.
 • Pokud nám dáte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat své osobní údaje vymazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: máte právo požadovat od správce všechny vaše osobní údaje a v plném rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo vznést námitku: můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Budeme vyhovět, pokud neexistují důvody pro toto zacházení.

Vždy dávejte jasně najevo, kdo jste, abychom měli jistotu, že neměníme ani nemažeme údaje nesprávné osoby.

9. Podejte stížnost

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme (stížnost) se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u orgánu pro ochranu údajů.

10. Pověřenec pro ochranu údajů

Náš pověřenec pro ochranu údajů byl zaregistrován u orgánů pro ochranu údajů v členském státě EU. Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo ohledně pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete kontaktovat Tranquillus prostřednictvím nebo tranquillus.france@comme-un-pro.fr.

11. Kontaktní údaje

comme-un-pro.fr
.
Francie
Webová stránka : https://comme-un-pro.fr
E-mailem: tranquillus.france@comme-un-pro.fr
Telefonní číslo:.