Neimplementace BDES: rizika pro společnost

Skutečnost, že společnost nezřídí BDES, ji vystavuje trestnímu stíhání pro přestupek (až do výše 7500 XNUMX eur).

Tuto akci mohou zahájit zástupci zaměstnanců společnosti (obrátí se přímo na trestní soud, aby uznal překážku jejich řádného fungování), nebo po předání zprávy z inspektorátu práce.
Zástupci zaměstnanců se mohou také obrátit na naléhavého souhrnného soudce s žádostí o dodržení předpisů.

Ale to není vše! Kasační soud již zdůraznil další důležité důsledky:

Absence BDES vás také může dostat do rozporu s vašimi povinnostmi týkajícími se indexu profesionální rovnosti, protože výsledky a metoda výpočtu musí být sděleny voleným úředníkům prostřednictvím BDES.

A nemyslete si, že jste v bezpečí, pokud jste založili BDES: abyste unikli sankcím, potřebujete kompletní a aktualizovaný BDES ...

Nezřízení BDES: důvod propuštění HR manažera

V daném případě zaměstnanec odpovědný za lidské zdroje

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Chemometrie, kapitola 2/2: kontrolované metody