Původ „agilního přístupu“ ...

Svět vděčí za „agilní přístup“ skupině amerických počítačových vědců. Společně se v roce 2001 rozhodli provést revoluci v procesu vývoje IT a napsali „Agilní manifest“; pracovní metoda zaměřená na spokojenost zákazníků, která je strukturována kolem čtyř hodnot a 12 principů, a to následovně:

4 hodnoty

Lidé a interakce více než procesy a nástroje; Operační software více než vyčerpávající dokumentace; Spolupráce s klienty více než smluvní vyjednávání; Přizpůsobení se změně více než dodržování plánu.

Těchto 12 zásad

Uspokojte zákazníka rychlým a pravidelným poskytováním funkcí s vysokou přidanou hodnotou; Přivítání žádostí o změnu i pozdě ve vývoji produktu; Co nejčastěji dodávejte operační software s cykly několika týdnů, upřednostňujte nejkratší termíny; Zajistit trvalou spolupráci mezi zúčastněnými stranami a produktovým týmem; Realizujte projekty s motivovanými lidmi, poskytněte jim prostředí a podporu, kterou potřebují, a důvěřujte jim při dosahování stanovených cílů; Zjednodušit