První otázka, která mě samozřejmě napadne, je: „Proč dělat MOOC“?

Astmatické onemocnění je běžné onemocnění, které postihuje 6 až 7 % francouzské populace, tedy přibližně 4 až 4,5 milionů lidí. Tato nemoc je zodpovědná za 900 úmrtí ročně.

Ale pro velkou většinu pacientů se jedná o chronické a variabilní onemocnění, které je někdy přítomné a invalidizující a někdy nepřítomné se zavádějícím dojmem, že již nemají astma. Nemoc, která si vynucuje svůj rytmus, své příznaky, své obtíže a která často nutí pacienta „zvládat“. Tento falešný pocit mistrovství, kdy se konečně přizpůsobíme tomu, co astma ukládá. Astma je tedy onemocnění, jehož symptomy zůstávají i přes účinnost stávající léčby celkově nedostatečně kontrolovány.

Tento MOOC, vytvořený ve spolupráci se zdravotníky a pacienty s astmatem, si klade za cíl nabídnout vzdělávací nástroj, který pacientům s astmatem umožní lépe poznat, zvládnout, ovládat své onemocnění a zlepšit svou vlastní odpovědnost a autonomii mimo prostory péče.

MOOC sestává z rozhovorů s pacienty s astmatem a také z kurzů od zdravotníků a/nebo specialistů na životní prostředí, kteří se denně podílejí na léčbě astmatu.

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Lamine: od hotelů k webovému vývoji, s důvěrou