Jak zviditelnit neviditelné? Vše, co spadá pod formální učení, je obvykle v našich systémech viditelné (kvalifikace, diplomy), ale to, co se získává v neformálním a informálním kontextu, je často neslyšitelné nebo neviditelné.

Cílem otevřeného odznaku je nabídnout nástroj pro uznání osoby, který umožňuje zviditelnit její neformální učení, ale také dovednosti, úspěchy, závazky, hodnoty a touhy.

Výzva: vzít v úvahu neformální uznání v rámci komunit praxe nebo území a vytvořit tak otevřený ekosystém uznání.

Tento kurz zkoumá myšlenku „otevřeného uznání“: jak otevřít přístup k uznání pro všechny. Je určena nejen všem, kteří by i nezasvěcení chtěli realizovat projekt uznání s otevřenými odznaky, ale také lidem, kteří se chtějí o tématu dozvědět více.

V tomto Mooc, střídání teoretických příspěvků, praktických aktivit, svědectví o projektech v daném území a diskusí na fóru, si také budete moci postavit uznávací projekt, který je vám blízký.