CDD: uspokojte konkrétní a dočasnou potřebu

Využívání smlouvy na dobu určitou (CDD) je přísně upraveno zákoníkem práce. Je zakázáno používat smlouvy na dobu určitou k obsazení stálých pracovních míst.

Smlouvu na dobu určitou lze použít zejména pro:

nahrazení nepřítomného zaměstnance; sezónní nebo obvyklé zaměstnání; nebo v případě dočasného zvýšení aktivity. Smlouva na dobu určitou: posouzení reálnosti dočasného zvýšení aktivity

Dočasné zvýšení aktivity je definováno jako časově omezené zvýšení běžné aktivity vašeho podnikání, například výjimečná objednávka. K řešení tohoto problému můžete využít smlouvy na dobu určitou pro dočasné zvýšení aktivity (zákoník práce, čl. L. 1242-2).

V případě sporu musíte zjistit realitu důvodu.

Například musíte poskytnout důkazy prokazující dočasné zvýšení běžné činnosti, aby soudci mohli posoudit realitu tohoto zvýšení v době uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou.

V případě posuzovaném kasačním soudem požádal zaměstnanec, najatý na dobu určitou se smlouvou na dobu určitou pro dočasné zvýšení na telefonní platformě, o přeřazení své smlouvy na smlouvu na dobu neurčitou. The