Dokážeme odhadnout chemické složení vzorku během několika sekund a aniž bychom se ho dotkli? Identifikovat jeho původ? Ano ! To je možné provedením získání spektra vzorku a jeho zpracováním pomocí chemometrických nástrojů.

Chemoocs je určen k tomu, abyste byli autonomní v chemometrii. Ale obsah je hustý! Proto byl MOOC rozdělen do dvou kapitol.

Tato kapitola se zabývá metodami bez dozoru. Výše uvedená upoutávka poskytuje více podrobností o jejím obsahu.

Druhá kapitola, pro kterou se budete muset znovu zaregistrovat na FUN, pojednává o supervidovaných metodách a validaci analytických metod.

Chemoocs se orientuje na nejrozšířenější aplikace blízké infračervené spektrometrie. Chemometrie je však otevřena i pro další spektrální oblasti: střední infračervenou, ultrafialovou, viditelnou, fluorescenční nebo Ramanovu, stejně jako mnoho dalších nespektrálních aplikací. Tak proč ne ve svém oboru?

Své znalosti uplatníte při provádění našich aplikačních cvičení pomocí softwaru ChemFlow, bezplatného a dostupného prostřednictvím jednoduchého internetového prohlížeče z počítače nebo chytrého telefonu. ChemFlow byl navržen tak, aby byl uživatelsky přívětivý a intuitivní, jak je to jen možné. Nevyžaduje tedy žádné znalosti programování.

Na konci tohoto mooku získáte potřebné know-how pro zpracování vlastních dat.

Vítejte ve fascinujícím světě chemometrie.