Během zdravotního stavu nouze loni na jaře byly denní dávky sociálního zabezpečení vypláceny bez čekací doby. Ale od 10. července pozastavení čekací doby skončilo. Pojistníci museli znovu čekat tři dny v soukromém sektoru a jeden den ve státní službě, než mohli využívat denní dávky v nemoci. Pouze ty, které byly označeny jako „kontaktní případy“, na které se vztahuje izolační opatření, měly nadále prospěch z vyloučení čekací doby do 10. října.

Žádné čekací období

Do 31. prosince mohou pojistníci, kteří nemohou pokračovat v práci, a to ani na dálku, pobírat denní příspěvky od prvního dne pracovní neschopnosti, pokud se nacházejí v jedné ze situací Následující:

zranitelná osoba s rizikem vzniku závažné formy infekce Covid-19; osoba označená zdravotním pojištěním jako „kontaktní případ“; rodič dětí do 16 let věku nebo osoby se zdravotním postižením, na něž se vztahuje opatření izolace, vystěhování nebo údržby domu po ukončení usazení Domov