Odškodnění za částečnou činnost

Odměna vyplácená zaměstnanci

S přihlédnutím ke zdravotní situaci se vstup v platnost reformovaného systému dílčí činnosti obecného práva (původně plánovaného na 1. listopadu 2021) konečně odkládá na 1. ledna 2021. Do 31. prosince 2020 tedy bude Příspěvek na částečnou činnost vyplácený zaměstnavatelem zaměstnanci zůstává stanoven na 70% hrubé hodinové referenční odměny (práce C., čl. R. 5122-18).

Vyhláška č. 2020-1316 rovněž poskytuje podrobnosti o kumulaci vyrovnávacího příspěvku za placenou dovolenou a příspěvku na částečnou činnost. Od 1. listopadu, kdy je placené volno splatné ve formě vyrovnávacího příspěvku, se tento příspěvek vyplácí vedle příspěvku na částečnou činnost.

Od 1. ledna 2021 sazba stoupá na 60% referenční hodinové mzdy; přičemž referenční plat je omezen na 4,5násobek minimální hodinové mzdy. V zásadě již nebude zvýšena náhrada ve prospěch chráněných odvětví.

V otázce výpočtu odměny stanoví vyhláška č. 2020-1316 ze dne 30. října 2020 podmínky pro výpočet odměny pro zaměstnance, kteří dostávají prvky pohyblivé odměny nebo jsou placeni nepravidelně.