Tento Mooc byl koprodukován Class'Code Association a Inria.

V době, kdy se ekologický přechod často rýmuje s přechodem digitálním, co environmentální dopady digitální technologie? Je digitální řešení?

Pod rouškou virtualizace a dematerializace jde ve skutečnosti o celý ekosystém, který spotřebovává energii a neobnovitelné zdroje a je nasazován vysokou rychlostí.

I když trvalo téměř 50 let, než bylo provedeno měření změny klimatu, stabilizace ukazatelů a údajů, dospět ke konsenzu, který umožňuje jednat.

Kde jsme z hlediska digitálu? Jak se zorientovat v informacích a někdy protichůdných řečech? Na jaká opatření se spolehnout? Jak začít nyní jednat pro zodpovědnější a udržitelnější digitál?