Dyslexie postihuje tisíce studentů na francouzských univerzitách. Tento handicap souvisí s lehkostí a schopností jednotlivců číst a psát, a tak představuje překážku – ale vůbec ne limit – jejich schopnosti učit se v dané situaci. Vysokoškolský učitel se může snadno podílet na podpoře dyslektika, pokud lépe zná podstatu tohoto handicapu a různé způsoby podpory této poruchy.

V našem kurzu "Dyslektičtí studenti v mé posluchárně: Porozumění a pomoci" vás chceme seznámit s dyslexií, jejím medicínsko-sociálním zvládáním a dopady, které tato porucha může mít na univerzitní život.

Podíváme se na kognitivní procesy při dyslexii a jejich dopad na akademickou práci a učení. Popíšeme různé logopedické a neuropsychologické hodnotící testy, které lékaři umožňují stanovit diagnózu a charakterizovat profil každého jedince; tento krok je nezbytný k tomu, aby žák lépe porozuměl své poruše a zavedl to, co je nezbytné pro vlastní úspěch. Podělíme se s vámi o studie o dospělých s dyslexií a konkrétněji o studentech s dyslexií. Po diskusi s odborníky na podporu z univerzitních služeb k popisu pomůcek, které jsou vám a vašim studentům k dispozici, vám nabídneme některé klíče, jak přizpůsobit výuku tomuto neviditelnému handicapu.