V době, kdy evropské instituce hledají novou geopolitickou rovnováhu, kdy se jmenování předsedů hlavních evropských institucí dostalo na několik týdnů do centra pozornosti, zajímá nás, co o těchto institucích skutečně víme?

V profesním i osobním životě jsme stále častěji konfrontováni s tzv. „evropskými“ pravidly.

Jak jsou tato pravidla definována a přijímána? Jak fungují evropské instituce, které o tom rozhodují?

Cílem tohoto MOOC je objasnit, co jsou evropské instituce, jak se zrodily, jak fungují, jaké mají vztahy mezi sebou a s každým z členských států Evropské unie, rozhodovací mechanismy. Ale také způsob, jakým může každý občan a aktér ovlivňovat, přímo nebo prostřednictvím svých zástupců (poslanci, vláda, sociální aktéři), obsah evropských rozhodnutí a také opravné prostředky, které mohou existovat.

Jak uvidíme, evropské instituce nejsou tak vzdálené, byrokratické nebo neprůhledné jako obraz, který je často prezentován. Na své úrovni pracují pro zájmy, které přesahují národní rámec.

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →