Který vzorec poskytovaný IFOCOP nejlépe odpovídá vašim očekáváním, vašim potřebám, vašim cílům a vašemu rozpočtu? Pomůžeme vám vidět jasněji.

Všechny diplomové kurzy poskytované IFOCOP mají nárok na osobní tréninkový účet (CPF), což vám umožňuje financovat celou část nákladů nebo jejich část. Pro školení lze mobilizovat také další mechanismy financování a pomoci. Na IFOCOP se zavazujeme podporovat a radit vám, abyste společně určili nejvhodnější vzorec v závislosti na vašem cíli (profesionální rekvalifikace, validace dovednostních bloků atd.), Vašem postavení (zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, student…), vaše osobní situace, ale také financování, které máte k dispozici.

INTENZIVNÍ vzorec

Co je tohle?

Intenzivní vzorec je zaměřen na zaměstnance a uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí rekvalifikovat a získat uznávanou certifikaci ve svém oboru. Je také zvláště vhodný pro lidi v situaci ekonomické nadbytečnosti, ať už je to v rámci smlouvy o profesionálním zabezpečení (CSP) nebo reklasifikačního volna.

Jaké trvání?

Tento vzorec je založen na kombinaci dvou profesionalizujících období: čtyři měsíce výuky a čtyři měsíce praktického uplatnění ve společnosti. Vzdělání umožňující okamžitý provoz v podnikání.

Pro jaké profese ...