Potřebujete povolení ke studiu, školení nebo odborné činnosti? Zjistěte, jak to financovat!

Mobilita je skutečným problémem profesionální integrace: v některých oblastech je řidičský průkaz skutečným pracovním povolením, zejména pro mladé lidi. Zjistěte více o řešeních a státní podpoře, která vám pomohou financovat váš řidičský průkaz.

Od 1. ledna 2019 dospělí učni mohou využívat státní podporu ve výši 500 eur k financování jejich řidičského průkazu. Vše, co potřebujete vědět o financování pomoci pro řidičský průkaz skupiny B pro učně.

Zvažte použití svého osobního tréninkového účtu (CPF) k financování zkoušky řidičského průkazu (kód a lekce řízení).
Abyste z toho měli prospěch, musíte oba:

získání povolení přispívá k dosažení profesionálního projektu nebo k podpoře zabezpečení profesní kariéry držitele účtu; a že na držitele účtu se nevztahuje pozastavení jeho licence ani zákaz žádat o licenci (tato povinnost je ověřena osvědčením na čest dotyčné osoby).
Aby byl tento přípravek zahrnut, musí být poskytován schváleným zařízením a