Ambice této sekvence PFUE je otestovat schopnosti Evropské unie reagovat tváří v tvář kybernetické krizi zapojením, kromě vnitrostátních orgánů každého členského státu, příslušných evropských politických orgánů v Bruselu.

Cvičení, konkrétněji mobilizující síť CyCLONe, umožnilo:

Posílit dialog mezi členskými státy, pokud jde o strategické řešení krizí, kromě dialogu na technické úrovni (síť CSIRT); Diskutujte o společných potřebách solidarity a vzájemné pomoci v případě velké krize mezi členskými státy a začněte určovat doporučení pro práci, kterou je třeba vykonat na jejich rozvoji.

Tato sekvence je součástí dynamiky zahájené před několika lety, jejímž cílem je podpora posílení kapacit členských států pro řešení krize kybernetického původu a rozvoj dobrovolné spolupráce. Zpočátku na technické úrovni prostřednictvím sítě CSIRT, zřízené evropskou směrnicí Network Information Security. Zadruhé na provozní úrovni díky práci provedené členskými státy v rámci CyCLONe.

Co je síť CyCLONe?

Síť CyCLOne (Cyber