Tisk přátelský, PDF a e-mail

Co obnáší předsednictví v Radě Evropské unie?

Rotující předsednictví

Každý členský stát rotuje v předsednictví Rady Evropské unie po dobu šesti měsíců. Z Od 1. ledna do 30. června 2022 bude Francie předsedat Radě EU. Předsednictvo rady organizuje jednání, vypracovává kompromisy, vydává závěry a zajišťuje konzistenci a kontinuitu rozhodovacího procesu. Zajišťuje dobrou spolupráci mezi všemi členskými státy a zajišťuje vztahy Rady s evropskými institucemi, zejména s Komisí a Evropským parlamentem.

Co je to Rada Evropské unie?

Rada Evropské unie, známá také jako „Rada ministrů Evropské unie“ nebo „Rada“, sdružuje ministry členských států Evropské unie podle oblastí činnosti. Spolu s Evropským parlamentem je spoluzákonodárcem Evropské unie.

Konkrétně budou ministři předsedat deseti oblastem činnosti nebo útvarům Rady EU: obecné záležitosti; ekonomické a finanční záležitosti; spravedlnost a vnitřní věci; zaměstnanost, sociální politika, zdraví a spotřebitelé; konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl, výzkum a vesmír); doprava, telekomunikace a energetika; zemědělství a rybolov; životní prostředí ; vzdělání, mládež, kultura

READ  Školení PowerPoint 2019: základy