Účetnictví pro všechny: Zvládněte čísla, řiďte své podnikání

Nejste účetní, ale chcete porozumět detailům účetní závěrky? Toto školení „Účetnictví pro všechny“ je jako stvořené pro vás. Jeho cíl? Dejte vám klíče ke snadnému dešifrování čísel a dopadů vašich manažerských rozhodnutí.

Žádné další zprávy a hodnocení, které se vám zdají nejasné. Budete vědět, jak dekódovat základní účetní a finanční informace. Ať už sledovat novinky vaší společnosti, obhajovat investiční projekt nebo klást ty správné otázky na valné hromadě.

Více než jednoduchý technický úvod, tento kurz rozhodně zaujímá úhel rozhodování. Jeho pragmatický přístup vám umožní porozumět konstrukci a základní logice účtů. Konečně vést dialog na stejné úrovni s různými finančními hráči.

Stručně řečeno, přístupný, ale kompletní vzdělávací kurz. Díky čemuž se stanete skutečným ambasadorem čísel ve vaší organizaci. A plně se podílet na hlavních strategických směrech.

Kompletní cesta od základů ke složitým operacím

Program tohoto školení vám pomůže zvládnout účetnictví a finanční údaje. Jeho vyčerpávající obsah začne základními základy:

Předpokladem bude účetní jednotka a finanční účetnictví. Než se ponoříte do různých prvků rozvahy (pasiva, aktiva) a výsledovky.
Pochopíte pak detailní skladbu obratu a výdajů. Abychom plně porozuměli jejich vlivu na vytváření bohatství společnosti.

Kurz bude pokračovat klíčovými technickými pojmy jako inventura, aktualizace, zásoby, odpisy a opravné položky. Tolik zásadních konceptů k asimilaci.

Nakonec budou podrobně analyzovány hlavní finanční operace: půjčky, navýšení kapitálu, fúze a akvizice, LBO atd. Plně porozumět jejich komplexním účetním dopadům.

Díky tomuto úplnému a vyváženému postupu získáte skutečnou transverzální odbornost. Jak na základních mechanismech, tak na nejpropracovanějších finančních ujednáních.

Mnoho výhod pro všechny profily

Toto školení bude přínosem pro širokou škálu profilů. Ať už jsou to profesionálové nebo jednotlivci.

Manažeři, budete moci snadno sledovat finanční situaci. Budete také předvídat dopady vašich zásadních rozhodnutí. Investice, fúze, akvizice: nic vám neuteče.

Podnikatelé, budete vědět, jak energicky bránit své projekty. Vaše důvěryhodnost bude posílena u potenciálních investorů.

Manažeři, budete plně rozumět číslům vaší společnosti. Už žádná závislost na externích expertech na tato klíčová témata. Budete směňovat na rovném základě se svými ekonomickými partnery.

Na své si přijdou i zvědaví jedinci. Finanční zprávy a výroční zprávy budou křišťálově jasné. Konečně pochopíte základní ekonomické fungování.

Ať už je váš profil jakýkoli, získáte značné odborné znalosti. Snadno dekódujete všechny účetní a finanční informace. Rozhodný krok před svými vrstevníky.

Více než jen technické školení, globální podpora. Už nebudete pouhým divákem, ale hercem figur. Připraveni skutečně ovlivňovat hlavní strategické směry.