Odjezd na školení: vzor výpovědního dopisu pro zaměstnance prádelny

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Pane / Vážená paní,

Rád bych vás informoval o svém rozhodnutí rezignovat na svou pozici zaměstnance prádelny s účinností [předpokládané datum odjezdu].

Poté, co jsem s vámi pracoval [počet let/čtvrtletí/měsíců], jsem získal cenné zkušenosti s řízením úkolů souvisejících s příjmem oděvů, jejich čištěním a žehlením, správou zásob, objednáváním spotřebního materiálu, řešením problémů zákazníků a mnoha dalšími dovednostmi potřebnými k práci v tomto oboru.

Jsem však přesvědčen, že je čas, abych udělal další krok ve své kariéře a šel za svými profesními cíli. Proto jsem se rozhodl absolvovat specializované školení v [Name of training], abych získal nové dovednosti, které by mi umožnily lépe naplnit očekávání mých budoucích zaměstnavatelů.

Jsem připraven udělat vše pro to, abych usnadnil můj odchod z prádelny a zajistil, aby všechny mnou svěřené úkoly byly správně předány mému nástupci. V případě potřeby jsem také ochoten pomoci v procesu náboru a zaškolení svého náhradníka.

Přijměte prosím, [jméno manažera], vyjádření mého nejlepšího pozdravu.

 

[Obec], 28. února 2023

                                                    [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhněte si „Vzor-dopis-odstoupení-pro-odjezd-na-školení-Blanchisseur.docx“

Modele-de-letter-de-resignation-pour-depart-en-training-Blanchisseur.docx – Staženo 1361krát – 19,00 KB

Výpověď zaměstnance prádelny za výhodnější profesní příležitost

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Pane / Vážená paní,

Já, níže podepsaný [Jméno a příjmení], zaměstnán jako osoba provádějící praní ve vaší společnosti od [doba trvání pracovního poměru], vás tímto informuji o svém rozhodnutí rezignovat na svou pozici k [datum odchodu].

Po pečlivém zvážení své profesní situace jsem se rozhodl využít příležitosti, která se mi nabízela na podobnou pozici, ale lépe placenou. Toto rozhodnutí nebylo snadné, ale mám příležitost pokračovat ve své kariéře a přijmout nové výzvy.

Rád bych Vám poděkoval za odborné zkušenosti, které jsem ve Vaší společnosti získal. Měla jsem šanci pracovat se skvělým týmem a mohla jsem rozvíjet své dovednosti v praní prádla, čištění a žehlení oděvů, stejně jako vítání a poradenství zákazníkům.

Budu respektovat oznámení [výpovědní doba], jak je stanoveno v mé pracovní smlouvě, a zajistím, že předám všechny potřebné informace svému nástupci.

Zůstávám vám k dispozici pro jakékoli dotazy týkající se mé rezignace a přijměte prosím, paní, pane, s úctou.

 

 [Obec], 29. ledna 2023

                                                    [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhnout „Šablonu-dopisu-odstupu-pro-vysoce-placenou-kariéru-příležitost-praní.docx“

Ukázka rezignačního dopisu pro lépe placenou kariéru-příležitost-praní prádla.docx – Staženo 1349krát – 16,31 KB

 

Výpověď z rodinných důvodů: vzor dopisu pro zaměstnance prádelny

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Pane / Vážená paní,

Tímto Vám oznamuji, že jsem povinen rezignovat na svou pozici zaměstnance prádelny ve Vaší společnosti. Toto rozhodnutí je způsobeno závažným rodinným problémem, který vyžaduje, abych se soustředil na své rodinné povinnosti.

Rád bych vám poděkoval za příležitost, kterou jste mi dali pracovat ve vaší prádelně. Během několika posledních let jsem mohl získat solidní zkušenosti s vedením úklidových a žehlících prací, manipulací s pračkami a vybavením. Tato zkušenost mi umožnila poskytovat zákazníkům kvalitní služby.

Budu respektovat mé oznámení o [uveďte dobu trvání] a udělám vše pro usnadnění mého odchodu. Jsem proto připraven vám pomoci ve výchově mého nástupce a předat mu všechny znalosti a dovednosti, které jsem za dobu svého působení zde získal.

Ještě jednou za vše děkuji a omlouvám se, že jsem vám způsobil nepříjemnosti odchodem z mé pozice, ale jsem přesvědčen, že je to pro mě a mou rodinu to nejlepší rozhodnutí.

Přijměte prosím, paní, pane, výraz mého nejlepšího pozdravu.

 

  [Obec], 29. ledna 2023

   [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhněte si „Vzor-dopisu-odstoupení-pro-rodinné-nebo-lékařské-důvody-Laundry.docx“

Vzor-dopisu-odstoupení-pro-rodinu-nebo-lékařské-důvody-Blanchisseur.docx – Staženo 1292krát – 16,70 KB

 

Proč je profesionální rezignační dopis nezbytný pro vaši kariéru

 

V profesním životě je to někdy nutné změnit práci nebo se vydat jiným směrem. Opustit své současné zaměstnání však může být obtížné a složité, zvláště pokud jste neučinili správné kroky k oznámení svého odchodu. Zde přichází na řadu profesionální rezignační dopis. Zde jsou tři důvody, proč je nezbytné napsat správný a profesionální rezignační dopis.

Za prvé, profesionální rezignační dopis ukazuje, že respektujete svého zaměstnavatele a společnost. Umožňuje vám vyjádřit svou vděčnost za příležitosti, které jste během svého působení ve společnosti dostali, a odejít dobrý dojem začínající. To může být důležité pro vaši profesionální pověst a pro vaši profesní budoucnost. Dobře napsaný rezignační dopis může také pomoci udržet pozitivní vztah se zaměstnavatelem a kolegy.

Dále je profesionální rezignační dopis oficiální dokument, který ukončuje váš vztah se společností. Musí tedy obsahovat jasné a přesné informace o datu vašeho odjezdu, důvodech vašeho odjezdu a vaše kontaktní údaje pro další kroky. To může pomoci předejít nejasnostem nebo nedorozuměním ohledně vašeho odchodu a zajistit hladký přechod společnosti.

A konečně, psaní profesionálního rezignačního dopisu vám může pomoci zamyslet se nad vaší kariérou a budoucími cíli. Vyjádřením důvodů svého odchodu můžete identifikovat problémy, se kterými jste se ve své práci setkali, a oblasti, ve kterých se chcete v budoucnu zlepšit. Může to být důležitý krok pro váš profesní rozvoj a pro vaše naplnění ve vaší budoucí kariéře.