20. března 2021 budeme, jako každý rok od roku 1988, oslavovat Mezinárodní den frankofonie. Tato oslava spojuje 70 států kolem společného bodu: francouzského jazyka. Jako dobří jazykoví nadšenci, které jsme, je to pro nás příležitost, abychom vám poskytli malý soupis používání francouzského jazyka po celém světě. Jaké místo zaujímá Frankofonie v roce 2021?

La Francophonie, co to přesně je?

Podle slovníku Larousse často termín lingvisté a politici navrhují termín Francophonie, “ všechny země, které mají společné používání francouzského jazyka, ať už úplného nebo částečného. "

Pokud se francouzský jazyk stal v roce 1539 úředním správním jazykem Francie, nezůstal však omezen na své geologické hranice. Kulturní kotevní bod francouzské koloniální expanze, jazyk Molière a Bougainville překročil oceány, aby se tam rozvíjel polymorfním způsobem. Ať už ve své doslovné, ústní, idiomatické nebo dialektické formě (prostřednictvím svých nářečí a dialektů), je Frankofonie jazykovou konstelací, jejíž varianty jsou stejně legitimní jako všechny ostatní. A…

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Vytvořte si svoji značku a produkty během několika minut [MVB]