Projekt „Professional Transition Project“ (PTP) umožňuje všem zaměstnancům mobilizovat své osobní tréninkový účet(CPF) z jeho iniciativy za účelem provedení certifikačního školení ke změně řemesla nebo profese.


Během projektu profesního přechodu zaměstnanec těží z konkrétní dovolené, během níž je jeho pracovní smlouva pozastavena. Jeho odměna je zachována za určitých podmínek. Tento systém nahradil individuální tréninkové volno (CIF).


Regionální smíšené mezioborové komise (CPIR) – sdružení „Transitions Pro“ (ATpro), nazývaný také Transitions Pro, prověřuje žádosti o finanční podporu pro profesionální přechodové projekty. Pokrývají náklady na vzdělávání, odměnu a případně určité vedlejší náklady související se školením.


Aby byl zaměstnanec veden při volbě rekvalifikace a při vyplňování svého spisu, může využít podpory ze strany poradce pro rozvoj kariéry (CEP). CEP informuje, vede a pomáhá zaměstnanci formalizovat jeho projekt. Navrhuje plán financování.


Na konci jeho vzdělávacího kurzu končí se zaměstnancem pozastavení jeho smlouvy. Vrací se na své pracovní stanoviště popř

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Zdraví na pracovišti: prodloužení odkladu lékařských návštěv a nové povinnosti pracovního lékaře