Mysli v jiném jazyce že mateřský jazyk člověka je výzvou při učení se cizímu jazyku. Pokud jste tam ještě nebyli, zjistíte, že budete chtít přeložit vše, co máte v hlavě, z cílového jazyka do rodného. To může být rychle časově náročné a ne příliš efektivní! Jak se tomu můžete vyhnout a získat tak plynulost a sebevědomí? Abbe sdílí několik praktických způsobů, jak vám pomoci začít přemýšlejte ve svém cílovém jazyce. Rovněž vám poradí přestaň překládat do hlavy.

Přestaňte si překládat do hlavy: 6 tipů na přemýšlení v jiném jazyce^

Překlad v hlavě může být problematický ze dvou důvodů. Nejprve to vyžaduje čas. A když zjistíte, že jste příliš pomalý na to, abyste se připojili ke konverzaci, může to být frustrující a skličující. Zadruhé, když budete překládat do hlavy, místo aby jste přemýšleli přímo do svého cílového jazyka (anglicky nebo jinak), budou vaše věty vypadat vynuceně a méně přirozeně, protože napodobují větné struktury a výrazy z vašeho rodného jazyka. Jak si dokážete představit, obvykle to není nejlepší