Obecně nazýváme každý soubor Excelu tabulkový procesor. Je užitečné pochopit, že tabulka v Excelu se neliší od tabulky. Tabulka v softwaru Excel vám může skutečně zjednodušit určité každodenní úkoly, a to jak doma, tak ve vaší firmě.

V tomto článku vás naučíme, jak používat některé základní koncepty nástroje.

Co je tabulka v Excelu?

List je výhradně karta v souboru aplikace Excel.

Asi víte, že jednou z nejžádanějších dovedností v dnešní době ve firmách je zvládnutí Excelu, ale můžeme vás ujistit, že naučit se všechny jeho funkce vyžaduje trochu času a především pevné vůle.

Chcete-li vytvořit tabulky v aplikaci Excel, když jste již v rozhraní aplikace Excel, stačí vložit novou kartu. Můžete si vybrat možnost použít klávesovou zkratku Shift + F11 nebo kliknout na „+“ vedle názvu listu.

Jak se pohybovat mezi listy?

Obvykle máme několik databází nebo různých informací a ty musí být umístěny na různých kartách nebo tabulkách, aby se usnadnila organizace práce. Chcete-li se pohybovat mezi kartami nebo listy, můžete je otevřít kliknutím levým tlačítkem myši na jednotlivé karty nebo pomocí zkratky CTRL + PgDn přejít vpřed nebo CTRL + PgUp vrátit se zpět.

READ  Pochopit vše o klimatu a jeho oteplování

Mnohokrát jste museli rozšířit stejné tabulky v různých listech, kde se liší pouze data. Tento typ situace je poměrně častý u lidí, kteří pracují s pravidelnými kontrolami (denní, týdenní, měsíční). Je proto důležité vědět, jak je uspořádat, aby byly určité informace snadno dostupné.

Jak aplikovat barvy v tabulce?

Při práci s více kartami/listy je jednou z možností, jak oddělit související oblasti nebo dokonce vizuálně odlišit každou řadu dat, použití různých barev pro každou položku. Chcete-li to provést, stačí kliknout pravým tlačítkem na řádek, sloupec nebo sadu buněk, poté kliknout pravým tlačítkem a vybrat „barvu výplně“ a poté vybrat barvu, kterou chcete pro příslušný prvek.

Jak kombinovat listy v Excelu?

Po vložení databáze do tabulek je zajímavé provádět operace, jako je součet prezentovaných množství, výpočet procent, která se mají použít, a mnoho dalších údajů, které můžete potřebovat, a seskupování do buněk v tabulce.

Jakmile to uděláte, musíte se naučit vytvářet vzorce z dat, která máte k dispozici. Například hodnota produktů na řádku 1 souhrnného listu farmy bude součtem hodnoty produktů na řádku 1 každého z údajů o práci týmů atd. pro relevantní informace do každého řádku a sloupce vašeho kontrolního listu.

READ  Funkce HR v srdci digitální transformace!

Můžete se také naučit používat tabulky a grafy k lepší interpretaci výsledků. Účelem grafů, jak již název napovídá, je poskytnout grafickou prezentaci důležitých dat pro lepší vizualizaci získaných výsledků.

na závěr

Jak se cítíte, když si uvědomíte, že Excel je nezbytným předpokladem pro dnešní trh práce? Pokud jste zmateni některými funkcemi a nevíte, jak z dat udělat skutečně relevantní informace, nebojte se, můžete se naučit efektivně používat Excel a dokonce existují bezplatná tréninková videa uvedené na našich stránkách. Pocházejí z největších e-learningových platforem.