Jaký je pocit sounáležitosti?

Pocit sounáležitosti je jednou ze základních potřeb definovaných slavnou Maslowovou pyramidou v roce 1943. Její autor, psycholog Abraham Maslow, spojil potřebu sounáležitosti s potřebami lásky, přátelství a příslušnosti. Jedná se o velmi silné pocity, které umožňují jednotlivci vzkvétat ve skupině, ať je to cokoli. V profesionálním světě se to promítá do sociálních interakcí, dodržováním zaměstnanců firemní kulturou a pocitem přispívání k dosažení společného poslání. Pocit sounáležitosti se vytváří a udržuje ve společnosti. Realizuje se - mimo jiné - sdílením společného cíle, ale také momenty přátelství, mimořádnými profesionálními schůzkami, operacemi budování týmu atd.

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Vydělávejte peníze na internetu 10 podniků, které mají být spuštěny v roce 2021