Jak shromažďují data technologické společnosti?

Velké technologické společnosti, jako např Google, Facebook a Amazon shromažďují uživatelská data několika způsoby. Tyto údaje mohou být shromažďovány z interakcí uživatelů s těmito společnostmi, jako jsou vyhledávání provedená na Googlu, příspěvky na Facebooku nebo nákupy provedené na Amazonu. Údaje mohou být také shromažďovány ze zdrojů třetích stran, jako jsou marketingové společnosti, vládní agentury a sociální média.

Shromážděné údaje mohou zahrnovat informace, jako je poloha uživatele, navštívené webové stránky, použité vyhledávací dotazy, příspěvky na sociálních sítích, provedené nákupy a interakce s jinými uživateli. Technologické společnosti využívají tato data k vytváření uživatelských profilů, které lze použít k cílení konkrétní reklamy na každého uživatele.

Sběr dat technologickými společnostmi však vyvolal obavy o soukromí uživatelů. Uživatelé si nemusí být vědomi toho, kolik dat se o nich shromažďuje nebo jak jsou tato data používána. Kromě toho mohou být data použita pro škodlivé účely, jako je krádež identity nebo počítačová kriminalita.

V další části článku prozkoumáme, jak společnosti využívají tato data k vytváření cílené reklamy a rizika spojená s touto praxí.

Jak velké technologické společnosti shromažďují naše data?

V dnešní době využíváme stále více technologií pro naše každodenní úkoly. Chytré telefony, notebooky a tablety jsou součástí našeho každodenního života. Tyto technologie však také shromažďují data o našem chování, preferencích a zvycích. Velké technologické společnosti používají tato data k vytváření cílených reklam pro spotřebitele.

Velké technologické společnosti shromažďují tato data z různých zdrojů, včetně souborů cookie, informací o účtech a IP adres. Cookies jsou soubory uložené v našich počítačích, které obsahují informace o našich zvyklostech při prohlížení. Informace o účtu zahrnují informace, které poskytujeme webovým stránkám při vytváření účtu, jako je naše jméno, e-mailová adresa a věk. IP adresy jsou jedinečná čísla přiřazená každému zařízení připojenému k internetu.

Tyto společnosti pak tato data využívají k vytváření cílených reklam pro spotřebitele. Analyzují shromážděná data, aby určili preference spotřebitelů a posílali jim reklamy na základě jejich zájmů. Pokud například spotřebitel hledá na internetu sportovní obuv, velké technologické společnosti mohou tomuto spotřebiteli posílat reklamy na sportovní obuv.

Tyto cílené reklamy se mohou spotřebitelům zdát užitečné, ale také vyvolávají obavy o soukromí. Spotřebitelé si nemusí být vědomi množství údajů o nich shromážděných, nebo jim nemusí být používání těchto údajů k vytváření cílených reklam příjemné. Proto je důležité porozumět tomu, jak velké technologické společnosti shromažďují a používají naše data, a také zákony a předpisy, které upravují soukromí.

V příštím díle se podíváme na zákony a předpisy na ochranu soukromí po celém světě a porovnáme rozdíly mezi zeměmi.

Jak mohou uživatelé chránit své osobní údaje?

Nyní, když jsme viděli, jak technologické společnosti používají naše osobní údaje a jak se vlády a regulační orgány snaží chránit naše soukromí, pojďme se podívat, co můžeme jako uživatelé udělat pro ochranu našich osobních údajů.

Za prvé, je důležité si uvědomit, co sdílíme online. Sociální sítě, aplikace a webové stránky o nás mohou shromažďovat informace, i když jim to výslovně nedovolujeme. Musíme si proto být vědomi toho, jaké informace sdílíme online a jak mohou být použity.

Pak můžeme podniknout kroky k omezení množství informací, které sdílíme. Můžeme například omezit oprávnění, která udělujeme aplikacím, nesdílet svou polohu, používat e-mailové adresy a přezdívky namísto svého skutečného jména a neukládat citlivé informace, jako je naše rodné číslo nebo informace o našem online bankovnictví.

Je také důležité pravidelně kontrolovat nastavení ochrany osobních údajů našich online účtů, omezovat informace, které veřejně sdílíme, a omezovat přístup k našim účtům a zařízením používáním silných hesel a povolením ověření dvěma stranami.

Nakonec můžeme použít nástroje, jako jsou blokovače reklam a rozšíření prohlížeče, abychom omezili online sledování a sběr dat ze strany inzerentů a technologických společností.

Stručně řečeno, ochrana našich osobních údajů online je každodenní práce. Tím, že si uvědomujeme, co sdílíme, omezujeme množství informací, které sdílíme, a používáme nástroje k omezení online sledování, můžeme chránit naše soukromí online.