Průzkumy spokojenosti jsou pro podniky zásadní. Umožňují mimo jiné mít celkovou představu o názorech zákazníků, ale také rychle reagovat na zlepšení nabízených služeb. Pokud přemýšlíte, jak vytvořit průzkum spokojenosti, jste v dobrých rukou.

Co je průzkum spokojenosti?

Výzkum společnosti Oracle Corporation zjistil, že 86 % nakupujících je ochotno zaplatit více, pokud se jejich zkušenost zlepší. A pouze 1 % těchto kupujících věří, že většina služeb, které obdrží, splňuje jejich očekávání. Takže chápete důležitost průzkumy spokojenosti : ale co to vlastně je? A Průzkum spokojenosti zákazníků je prostě dokonalým zákaznickým průzkumem pro posouzení skóre spokojenosti zákazníků. Dotyčné skóre se nazývá CSAT.

Dotyčný index měří podíl zákazníků, kteří jsou spokojeni s produkty a službami nabízenými konkrétní společností nebo s celkovou kvalitou zkušeností nabízených značkou. Mělo by být známo, že tento ukazatel je velmi důležitý, vyjadřuje především pocity zákazníků a firmy jej také mohou využít k určení potřeby svých zákazníků. Když je problém identifikován, je mnohem snazší najít řešení.

Průzkumy mají často podobu hodnotící škály. To zjednodušuje proces výpočtu skóre, ale co je důležitější, umožňuje to úspěšné hodnocení v průběhu času. Dodržování tohoto hodnocení je klíčem k spokojenost spotřebitelů. Ve zkratce to znamená, že firmy jsou pak schopny splnit očekávání zákazníků.

K čemu slouží průzkum spokojenosti?

V kontextu průmyslu, výzkum se zaměřuje na měření kvality. Otázky jako:

  • líbí se ti ten, kdo ti dává jídlo?
  • zdá se vám služba opravdu uspokojivá?
  • jak hodnotíš kvalitu jídla?

Jsou velmi časté. Určitě jste to už zažili. A Průzkum spokojenosti zákazníků se v organizacích často používá ke zjištění, jak kvalitní služba je, co lze zlepšit a zda je služba dobrá pro určitou skupinu.

Při sběru dat se ujistěte, že jedna z otázek by měla být účelem průzkumu. Musíte si být jistí, co chcete, moc příležitostí k průzkumu nemáte. Musíte je rozmístit, jinak své zákazníky vyčerpáte, spamujete a obtěžujete. V mnoha situacích je otázka "Jaký je účel průzkumu?" používá organizace k posouzení, zda je účelem šetření zájem zákazníka nebo zájmy organizace. Často je záměrem sbírat údaje o spokojenosti posoudit, zda splňují potřeby klienta. Cíl průzkumu spokojenosti nemusí být nutně cílem průzkumu kvality.

Jak udělat průzkum spokojenosti?

Une průzkum spokojenosti je velmi oblíbený způsob, jak sbírat data o tom, co si lidé myslí, ale také sdělit firmám, jak potřebují zlepšit produkt. Průzkumy se dotazují respondentů, jak moc se jim líbí jejich zkušenost nebo produkt. Jsou zvláště užitečné, pokud jde o hodnocení nových produktů a služeb. Zde je to, co můžete udělat, abyste vytvořili a průzkum spokojenosti :

  • vytvořit dotazník tak, že bude stručný a jasný (aby byl jednoduchý);
  • napsat stručné shrnutí pro klienta;
  • usnadnit jim reagovat, zejména online;
  • nabídnout několik odpovědí na výběr a vždy bezplatná pole odpovědí;
  • klást stručné a cílené otázky;
  • požádat je, aby ohodnotili službu na stupnici.

Pokud stále potřebujete nějaké nápady do začátku, můžete se inspirovat online. V průběhu průzkum spokojenosti s online nakupováním, můžete se setkat s jednou nebo více stížnostmi. Pokud si zákazník stěžuje, že zboží neodpovídá reklamě, klidně se omluvte. Pokud máte dobré vztahy se svými zákazníky, budete schopni poskytnout velmi užitečné rady. Je normální vysvětlit zákazníkovi důvody reklamace. Mějte prosím na paměti, že na negativní zpětnou vazbu by se nemělo reagovat podrážděně nebo nespokojeně. Vždy existují důkazy, že důvodem úpadku podniku může být konkrétní zákazník. Buďte laskaví, chápaví. Pokud si myslíte, že zákazník není s nákupem spokojen, řekněte mu, že provedete změny.