Co je sekularismus… a co není?

Princip odluky církví od státu, tedy jejich vzájemné nezávislosti, byl stanoven zákonem z 9. prosince 1905. Francie je tak nedělitelnou, sekulární, demokratickou a sociální republikou ( článek XNUMX Ústavy pátá republika)

Otázka sekularismu a v širším smyslu otázka náboženského vyznání je od konce 1980. let (nosení šátků dospívajícími dívkami na vysoké škole v Creilu), pravidelně kontroverzním tématem ve francouzské společnosti a také příliš častým pojmem. špatně.pochopeno nebo špatně interpretováno.

Zejména pro veřejné činitele a občany obecně vyvstává mnoho otázek ohledně toho, co je nebo není dovoleno, ohledně pojmů základních svobod, označení nebo oblečení s náboženskými konotacemi, respektu k veřejnému pořádku, neutrality různých prostor.

S absolutním respektem ke svobodě svědomí je sekularismus garantem „soužití ve francouzském stylu“, konceptu uznaného Evropským soudem pro lidská práva.