Zařízení Kolektivní přechody ou „Transco“ si klade za cíl chránit zaměstnance, jejichž zaměstnání je ohroženo, tím, že jim nabízí zvýšení kvalifikace prostřednictvím certifikovaného školení připravujícího je na perspektivní profese a zároveň jim zajistí odměnu během tohoto kurzu při zachování pracovní smlouvy.

Provozní implementace je podrobně popsána v oběžníku Ministerstva práce ze dne 11. ledna 2021. Byl rozeslán dotčeným státním službám i subjektům zaměstnanosti v teritoriích.

Identifikace perspektivních profesíSeznamy budou vypracovány na každém území s cílem upřednostnit financování cest zaměstnanců k těmto profesím. Na regionální úrovni byly tyto seznamy zpracovány v posledním čtvrtletí roku 2020. Mohou být rozčleněny podle oblastí zaměstnanosti a doplněny v průběhu roku 2021 na jemnější územní úrovni.
Tyto seznamy jsou potvrzeny Crefopem a poté jsou sděleny aktérům a zveřejněny na webových stránkách Direccte a prefektur.

Vyšetřování spisů a finanční podporaProfesionální přechody (ATPro) vydává pokyny a přijímá žádost o finanční podporu profesionální cesty přechodu jako součást a Transco, zejména s ohledem na jeho soudržnost a relevanci. Ona

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Free Calc: Funkce IF