Kolektivní smlouvy: případ přesčasů odpracovaných zaměstnancem odměňovaných výhradně z tipů

Zaměstnanec pracoval jako vrchní číšník v restauraci (stupeň 1, stupeň II, kolektivní smlouvy pro hotely, kavárny, restaurace), za procentní platbu za službu.

Po svém propuštění se zmocnil prud'hommes, aby napadl toto porušení a zejména požádal o proplacení přesčasů, které odpracoval.

Tématem odměňování za práci přesčas pro zaměstnance placené v procentech služby se zabývá článek 5.2 novely č. 2 z 5. února 2007 týkající se organizace pracovní doby, který stanoví:
« U zaměstnanců odměňovaných za službu (…) se odměna odvozená z procenta služby vypočítaného z obratu považuje za odměnu za celou pracovní dobu. Společnost však musí k procentuálnímu podílu služby připočítat platbu navýšení (…) za odpracované přesčasy.
Odměna zaměstnance vyplácená v takto složeném procentu služby se musí rovnat přinejmenším minimálnímu referenčnímu platu splatnému při použití platové stupnice a vzhledem k délce vykonávané práce, zvýšené o příplatky týkající se hodin.

 

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Mám právo, aby mi během rozhovoru o předběžném propuštění byl nápomocen zaměstnanec společnosti?