Kolektivní smlouvy: chybné sledování pracovní zátěže zaměstnance na pevnou denní sazbu

Zaměstnanec, publicista v rozhlasové společnosti, se chopil průmyslového soudu poté, co v roce 2012 zaznamenal ukončení jeho pracovní smlouvy.

Vytýkal svému zaměstnavateli nedostatky při plnění smlouvy o ročním paušálu ve dnech, které podepsal. Domáhal se tedy její neplatnosti a také zaplacení různých částek, včetně upomínky na přesčasy.

V tomto případě společenská smlouva podepsaná v roce 2000 upravovala zvláštní situaci jednatelů ve dnech s pevnou sazbou. Navíc dodatek k této smlouvě, podepsaný v roce 2011, uložil zaměstnavateli povinnost pro tyto zaměstnance organizovat každoroční hodnotící pohovor zahrnující: pracovní vytížení, organizaci práce ve společnosti, skloubení profesní činnosti a osobní život zaměstnance, odměňování zaměstnance.

Zaměstnanec však tvrdil, že od roku 2005 do roku 2009 neměl žádný pohovor na tato témata.

Zaměstnavatel ze své strany odůvodnil, že organizoval tyto každoroční pohovory pro roky 2004, 2010 a 2011. Ostatní roky vracel míč na hřiště zaměstnance, protože to bylo na…

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Standardy kvality zákaznických služeb