Kolektivní smlouvy: firemní smlouva, která snižuje odstupné v případě pracovní neschopnosti

Zaměstnanec, obchodní zástupce v letecké společnosti, byl propuštěn pro nezpůsobilost a nemožnost reklasifikace.

Zabavila prud'hommes, aby získala upomínku na odstupné.

V tomto případě byla v dohodě o společnosti zavedena náhrada za ukončení, jejíž výše se lišila podle důvodu výpovědi:

  • pokud byl zaměstnanec propuštěn z důvodu, který nebyl kázeňský nebo nesouvisel s pracovní neschopností, stanovila dohoda, že maximální výše odstupného může činit až 24 měsíčních platů;
  • na druhou stranu, pokud byl zaměstnanec propuštěn, ať už pro pochybení nebo pro neschopnost, podniková smlouva odkazovala na kolektivní smlouvu pro pozemní personál v leteckých dopravních společnostech (čl. 20), která zastropuje odstupné ve výši 18 měsíčních platů.

Pro zaměstnance, který byl vyloučen z 24měsíčního stropu stanoveného…

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Příspěvky a alokace na placené CPF