Sazba náhrady škody a příspěvku na částečnou činnost: režim obecného práva

Při částečné činnosti vyplácíte zaměstnancům hodinovou náhradu odpovídající 70% jejich hrubé odměny. Maximální odměna za výpočet náhrady je omezena na 4,5 SMIC.

Od 1. února 2021 se hodinová sazba příspěvku měla zvýšit na 60% hrubé referenční odměny. Tento pokles se odkládá na 1. března. Hodinová sazba příspěvku tedy zůstává pevně stanovena na 70% do 28. února včetně.

Ustanovení, které stanoví, že čisté vyplacené odškodné nesmí přesáhnout obvyklou čistou hodinovou odměnu zaměstnance a které upřesňuje, že čistým odškodným a odměnou se rozumí po odečtení příspěvků a povinných příspěvků sražených zaměstnavatelem, by mělo platit od 1. února. Jeho vstup v platnost se ale také odkládá na 1. března 2021.

Do 31. ledna 2021 byla hodinová sazba příspěvku na částečnou činnost stanovena na 60% hrubé hodinové odměny dotyčného zaměstnance v rozmezí 4,5 hodinové minimální mzdy. Měl se od 36. února 1 zvýšit na 2021% předchozí hrubé mzdy zaměstnance.

Ale kvůli situaci ...