Index profesionální rovnosti: povinnost, která se objevuje každý rok a která se rozšiřuje

Pokud má vaše společnost alespoň 50 zaměstnanců, musíte měřit rozdíly v odměňování žen a mužů podle ukazatelů.
Povinnost, která není nová - protože jste ji již museli dělat loni - ale která se vrací každý rok.

V závislosti na vaší pracovní síle se zohlední 4 nebo 5 indikátorů. Metody výpočtu indikátorů jsou definovány v dodatcích:

 

Čím více vaše společnost na ukazatelích pracuje, tím více bodů získává, maximální počet je 100. S vědomím, že pokud je úroveň dosažených výsledků nižší než 75 bodů, je nutné zavést nápravná opatření, a pokud ano, dohnat plat do 3 let.

Po dokončení výpočtu musíte:

zveřejněte úroveň výsledků („index“) na svém webu, pokud existuje, nebo pokud to není možné, upozorněte na to své zaměstnance; a sdělit to inspektorátu práce i vašemu sociálnímu a ekonomickému výboru.

Pokud zaměstnáváte více než 250 lidí, budou vaše výsledky také

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Vyberte nejlepší kandidáty